top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLode Robben

Oordeelt de fiscus of een werk beschermd is door het auteursrecht ? Fiscaal versus auteursrecht.

NIEUWE CIRCULAIRE van 25 februari 2022 over de kwalificatie van 'beschermd werk' door de wetgeving betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.


Er is al heel wat inkt gevloeid over de toepassing van art. 17 §1 5° WIB92, namelijk wanneer worden 'de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in boek XI van het Wetboek van economisch recht of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht' door de fiscus aanvaard worden als 'inkomsten uit roerende goederen en kapitalen'.

Het belang van deze vraag is duidelijk: deze inkomsten worden gunstiger belast.


Pour la petite histoire: in 2008 droeg een advocaat 'de rechten op de werken' over aan zijn vennootschap, en dit in ruil voor een auteursrechtelijke vergoeding. De fiscus oordeelde dat het hier niet over auteursrechten ging, en dus werd die vergoeding aan de ' bezoldiging van bedrijfsleiders' toegevoegd. In 2018 (Hof van Beroep Gent 30 oktober 2018) kreeg de fiscus gelijk, en de procedure voor het Hof van Cassatie veranderde daar niets aan (Hof van Cassatie 25 juni 2020).


Vorige maand heeft de FOD Financiën deze stand van zaken samengevat in een nieuwe circulaire 2022/C/22. Het is fijn om te lezen dat de FOD Financiën schrijft dat, wat zij ook beslist, het laatste woord aan de rechterlijke macht is. Of om letterlijk te citeren: 'Die arresten brengen, - voor de toepassing van de fiscale wetgeving -, de bevoegdheid van de FOD Financiën inzake de beoordeling van het bestaan van een werk beschermd door de wetgeving betreffende het auteursrecht naar voren, en dit onder het toezicht van de hoven en rechtbanken'.


Die nederigheid van de FOD Financiën lijkt mij correct te zijn, zeker in deze. Tenslotte gaat het hier in essentie niet over fiscaal recht, maar zitten we in het 'speelveld' van het auteursrecht en IP (intellectual property). En dat zijn andere juristen en dat is andere wetgeving dan het WIB92.


Wie deze circulaire 2022/C22 in verrijkte Legidex vorm, wil lezen: klikt hier. Wie de volledige databank van FisconetPlus in verrijkte vorm wil consulteren kan dat via Legidex.
77 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page