top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLode Robben

Wie spreekt voldoende 'Fransch of Nederlandsch' om Belgisch beroepsofficier te worden ?


 

Dezer dagen maken onderwijsexperts zich zorgen over de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs. Ze vrezen dat hun experten-bijdrage door het politieke spel deels opzij gezet zal worden. In de pers verscheen hierover een open brief.

Zo gaat dat nu eenmaal. Het belang van een expert is relatief. Virologen mogen dat ook ervaren. 'Zelfs' de adviezen van bedrijfsjuristen en advocaten zijn zelden de blauwdruk van de uiteindelijke ondernemingsbeslissing. Iedereen heeft zijn rol en moet die maximaal vervullen.

Zo hoort het parlement goede wetten te maken. Vaak is dat oké. Maar soms kan je niet anders dan glimlachen bij het lezen van parlementair knutselwerk en taalkundige bric-à-brac.

Geniet even mee bij het lezen van de 'Belgische' wettelijke regeling die van toepassing is op iedereen die toegelaten wil worden tot een opleidingscyclus van beroepsofficier.

De conclusie verklap ik al: de Engelsen verlieten de EU, maar in dit drietalig land staat hun Engels in de wet gebeiteld.


HOOFDSTUK I. - Aan de officieren en de candaat-officieren opgelegde verplichtingen.

...

Art. 2 Om tot een opleidingscyclus van beroepsofficier te worden toegelaten legt ieder kandidaat een examen af over de grondige kennis van, naar zijn keuze, de Nederlandse of de Fraanse taal en een examen over de elementaire kennis van de andere taal of van de Duitse taal.

  De grondige kennis der taal wordt vastgesteld door middel van een examen over de vakken welke voorkomen op het leerplan der koninklijke athenaea tot en met de eerste klasse.

  De elementaire kennis van de taal wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk examen dat bestaat uit een vertaling in en uit de tweede taal en een opstel, overeenkomende met het leerplan voor de tweede taal bij de koninklijke athenea, tot en met de eerste klasse, met uitsluiting van de geschiedenis der letterkunde en van de verklaring van een tekst uit het werk van een schrijver.

    Het cijfer dat, bij het toelatingsexamen van een candidaat, voor de talen bekomen werd, komt voor dezelfde waarde in aanmerking bij de eindrangschikking, om 't even of die candidaat het Fransch dan wel het Nederlandsch gekozen heeft als grondig gekende taal.


  Indien de master in de ingenieurswetenschappen of in de sociale en militaire wetenschappen bedoeld in artikel 1ter, § 2, tweede lid, van de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School, geheel of gedeeltelijk in het Engels wordt gegeven, moet de kandidaat beroepsofficier minstens het niveau 3232 van de eisen inzake taalcompetentie bedoeld in de "standardization agreement (STANAG) 6001" van de NAVO bezitten om de mastervorming te kunnen aanvangen.

...


41 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page