top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLode Robben

Verborgen parels achter een saaie wetstitel.

Bijgewerkt op: 9 aug. 2020

In 2019 119.518 pagina's, gemiddeld 444 per (werk)dag had u vorig jaar moeten lezen: het Belgisch Staatsblad.


Toen ik in 1984 begon als advocaat, nam ik een abonnement op het (toen nog gedrukte) Belgisch Staatsblad, en las ik elke morgen het juridische nieuws van de dag. Oorspronkelijk liet ik het B.S. jaarlijks inbinden. Waar is de tijd ?

De digitalisering maakt dat het B.S. vandaag nog in 5 officiële exemplaren wordt gedrukt en dat u zonder kosten de digitale versie thuis kan lezen.


Veel wetgeving is bijzonder interessant. Nog meer wetgeving is dat niet echt. Soms schuilt achter een wet of een decreet de sleutel tot een verborgen parel.


Leest u even mee:

Art. 2 : In dit decreet wordt verstaan onder:

1° misbruik: alle vormen van fysiek of psychisch geweld, met inbegrip van seksueel geweld en verwaarlozing, gepleegd ten aanzien van een persoon;

2° seksueel geweld: een niet-gewenst seksueel contact dat uitgaat van een meerderjarige of een minderjarige persoon;

3° slachtoffer: een natuurlijke persoon tegen wie misbruik werd gepleegd;

4° verwaarlozing: het verlaten van een minderjarige, het in gebreke blijven voor het onderhoud van een minderjarige zodat zijn gezondheid in het gedrang komt, of het opzettelijk onthouden van voedsel en verzorging aan een minderjarige.


Met een slachtoffer als vermeld in het eerste lid, 3°, wordt een nabestaande tot in de tweede graad van een overleden slachtoffer gelijkgesteld.


Slachtoffers tot in de tweede graad ?! Je kan dus slachtoffer zijn van het morele onrecht dat aan jouw vader of moeder werd aangedaan, en zelfs aan jouw grootouders ?


Wat doet die commissie dan wel ? Leest u opnieuw mee ?


Art. 4 De commissie neemt kennis van misbruik dat door slachtoffers wordt gemeld en dat op het ogenblik van die melding dateert van tien jaar of langer geleden. De commissie vervult de volgende opdrachten:

1° de slachtoffers op verhaal laten komen via een persoonlijk, individueel gesprek zodat ze erkenning kunnen krijgen;

2° de slachtoffers de mogelijkheid bieden om de vermeende dader(s) van het misbruik te ontmoeten of in contact te treden met de instelling, voorziening, organisatie of vereniging waarin het misbruik plaatsgevonden heeft;

3° de slachtoffers informeren en ondersteunen als ze vragen om een bemiddeling met de vermeende dader(s) van het misbruik;

4° de slachtoffers informeren en ondersteunen als ze vragen om hulpverlening;

5° de slachtoffers informeren en ondersteunen als ze een beroep willen doen op justitie;

6° voor de opdrachten, vermeld in punt 1° tot en met 5°, beleidsadviezen verstrekken aan de Vlaamse Regering.


Eerlijk gezegd: ik dacht dat de waarheids- en verzoeningscommissie alleen in Zuid-Afrika bestond onder voorzitterschap van Desmond Tutu. Neen: Vlaanderen heeft haar eigen waarheidscommissie.


Deze commissie heeft ook een jaarverslag geschreven: kort, deskundig en indrukwekkend. Verplichte literatuur voor elke mens: https://comeb.be/wp-content/uploads/2020/06/RAPPORT.pdf.

45 weergaven0 opmerkingen

Komentarze


bottom of page